Παίζετε τη δοκιμαστική έκδοση.
Φόρτωση Παιχνιδιού
Golden Gallina: Το παιχνίδι διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Alderney (AGCC)