Οδηγός παιγνίου

1. Γενικοί Ορισμοί και Κανόνες

Μοίρασμα
Η διανομή των φύλλων του παιχνιδιού στους παίκτες και στον κρουπιέρη.

Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Κρουπιέρης
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Διανομέας φύλλων
Η συσκευή από την οποία μοιράζονται φύλλα.

2. Ορισμοί και Κανόνες του Μπακαρά

1. Ορισμοί και Προδιαγραφές

1.1 Ορισμοί

Μπακαρά
Το άθροισμα πόντων είτε του χεριού του Παίκτη ή του χεριού του Τραπεζίτη ισούται με μηδέν.

Χέρι του τραπεζίτη
Το χέρι που παίζεται στο τμήμα που ορίζεται στη διάταξη για το χέρι του τραπεζίτη.

Χέρι του παίκτη
Το χέρι που παίζεται στο τμήμα που ορίζεται στη διάταξη για το χέρι του παίκτη.

Φυσικό (Natural)
Το χέρι με άθροισμα πόντων 8 ή 9, στα 2 αρχικά φύλλα.

Ισοπαλία
Όταν τόσο το χέρι του Παίκτη όσο και το χέρι του Τραπεζίτη έχουν το ίδιο άθροισμα πόντων.

Άθροισμα πόντων
Το «Άθροισμα Πόντων» ενός χεριού θα είναι ένας μονοψήφιος αριθμός από το 0 έως και το 9 και θα διαμορφώνεται με βάση το άθροισμα της αξίας των φύλλων στο χέρι. Αν το σύνολο των φύλλων σε ένα χέρι είναι διψήφιος αριθμός, το αριστερό ψηφίο του εν λόγω αριθμού θα παραβλέπεται και θα έχει μηδενική αξία και το δεξί ψηφίο θα αποτελεί το Άθροισμα Πόντων του χεριού.

1.2 Φυσικά χαρακτηριστικά του τραπεζιού/των τραπεζιών του μπακαρά

1.2.1 Το Μπακαρά παίζεται σε ένα τυπικό στρογγυλό τραπέζι 1450x800mm με τρία σημεία πονταρίσματος για τον Παίκτη, την Ισοπαλία και τον Τραπεζίτη.

1.2.2 Ένα τραπέζι Μπακαρά πρέπει να έχει έναν χώρο απόρριψης φύλλων (discard rack). Τα τραπέζια δεν είναι εξοπλισμένα με
συσκευή αναγνώρισης φύλλων. Σαρωτές φύλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική επιλογή έναντι των συσκευών αναγνώρισης φύλλων.
Αν στο παιχνίδι συμμετέχει πάνω από ένα τραπέζι Μπακαρά, τα τραπέζια Μπακαρά πρέπει να διαθέτουν αριθμό ταυτοποίησης, που καθορίζεται από το καζίνο, στην επιφάνεια του τραπεζιού ή ενός αξεσουάρ του τραπεζιού.

1.2.3 Διανομείς φύλλων
Ένας διανομέας φύλλων πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται για τη διατήρηση της ακεραιότητας του παιχνιδιού.

1.3 Τα φύλλα

1.3.1 Το Μπακαρά παίζεται με οκτώ τράπουλες, κάθε τράπουλα διαθέτει 52 φύλλα χωρίς τα Τζόκερ, με το πίσω μέρος των φύλλων να έχει ίδιο χρώμα και σχέδιο, και δύο φύλλα κοψίματος· ένα στο πίσω μέρος
όλων των τραπουλών και ένα που κόβει επτά φύλλα από το πίσω μέρος της στοίβας. Θα μοιράζονται από έναν διανομέα φύλλων που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτόν τον σκοπό.

1.3.2 Η «Αξία» των φύλλων σε κάθε τράπουλα θα είναι η εξής:
i. Κάθε φύλλο από το 2 έως το 9 θα έχει την ονομαστική αξία του
ii. Όλα τα φύλλα δέκα, Βαλές, Ντάμα ή Ρήγας θα έχουν μηδενική αξία
iii. Όλα τα φύλλα Άσος θα έχουν αξία ένα. Παραδείγματα αυτού του κανόνα:
α: Ένα χέρι που αποτελείται από έναν Άσσο, ένα 2 και ένα 4 διαθέτει Άθροισμα Πόντων 7
β: Ένα χέρι που αποτελείται από έναν Άσσο, ένα 2 και ένα 9 διαθέτει συνολικά 12 πόντους αλλά το Άθροισμα Πόντων είναι 2 καθώς το ψηφίο 1 του αριθμού 12 παραβλέπεται

1.3.3 Τα φύλλα θα ελέγχονται πριν την έναρξη του παιχνιδιού και κατά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού

2. Πονταρίσματα

2.1 Γενικοί Κανόνες

2.1.1 Κάθε ποντάρισμα από τον παίκτη θα υποβάλλεται στην κατάλληλη περιοχή της διάταξης του Μπακαρά στην οθόνη του παίκτη. Μπορείτε να υποβάλετε το πολύ τρία πονταρίσματα σε οποιαδήποτε περιοχή παιχνιδιού, Παίκτης, Τραπεζίτης και Ισοπαλία.

2.1.2 Ένα ποντάρισμα στο «Χέρι του Τραπεζίτη»:

i.Κερδίζει αν το «Χέρι του Τραπεζίτη» διαθέτει Άθροισμα Πόντων μεγαλύτερο από το άθροισμα του «Χεριού του Παίκτη»
ii.Χάνει αν το «Χέρι του Τραπεζίτη» διαθέτει Άθροισμα Πόντων μικρότερο από το άθροισμα του «Χεριού του Παίκτη»
iii.Ούτε κερδίζει ούτε χάνει αν το Άθροισμα Πόντων του «Χεριού του Τραπεζίτη» ισούται με το «Χέρι του Παίκτη»

2.1.3 Ένα ποντάρισμα στο «Χέρι του Παίκτη»:
i.Κερδίζει αν το «Χέρι του Παίκτη» διαθέτει Άθροισμα Πόντων μεγαλύτερο από το άθροισμα του «Χεριού του Τραπεζίτη»·
ii. Χάνει αν το «Χέρι του Παίκτη» διαθέτει Άθροισμα Πόντων μικρότερο από το άθροισμα του «Χεριού του Τραπεζίτη»·
iii. Ούτε θα κερδίζει ούτε θα χάνει αν το Άθροισμα Πόντων του «Χεριού του Τραπεζίτη» ισούται με το «Χέρι του Παίκτη».

2.1.4 Ένα ποντάρισμα στο «Ποντάρισμα Ισοπαλίας»:
i. Κερδίζει αν το Άθροισμα Πόντων του «Χεριού του Τραπεζίτη» ισούται με το «Χέρι του Παίκτη»
ii. Χάνει αν τα εν λόγω Αθροίσματα Πόντων δεν ισούνται

2.1.5 Μετά από ισοπαλία, όλα τα υπόλοιπα πονταρίσματα επιστρέφονται αυτόματα από το σύστημα.

2.1.6 Δεν θα γίνεται δεκτό από το σύστημα κανένα ποντάρισμα, που αυξάνεται ή ακυρώνεται μετά το χτύπημα του χρονομετρητή που υποδεικνύει ότι έληξε ο χρόνος για την υποβολή πονταρισμάτων. Σε αυτό
το στάδιο, ο κρουπιέρης του παιχνιδιού θα ανακοινώσει «Όχι Άλλα Πονταρίσματα». Η φράση «Όχι Άλλα Πονταρίσματα» θα ανακοινώνεται πριν να τραβηχτεί το πρώτο φύλλο από τον διανομέα φύλλων.

2.1.7 Μετά τη σάρωση του τελευταίου φύλλου και αφού ο κρουπιέρης ανακοινώσει το αποτέλεσμα του γύρου, το σύστημα αυτόματα θα επεξεργαστεί τα πονταρίσματα στο τραπέζι. Το σύστημα θα εισπράξει όλα τα χαμένα πονταρίσματα και θα καταβάλλει όλα τα νικηφόρα πονταρίσματα.

i.Τυχόν ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο ποντάρισμα απεικονίζεται στην οθόνη του παιχνιδιού.
ii.Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή υποβολή του πονταρίσματος/των πονταρισμάτων του ή της.
iii.Ένα ποντάρισμα μπορεί να απορριφθεί από το σύστημα πριν το μοίρασμα των φύλλων είτε όταν τα φύλλα δεν τοποθετούνται έγκαιρα, είτε όταν δεν τηρούνται οι ελάχιστες ή μέγιστες απαιτήσεις πονταρίσματος και είτε όταν δεν γίνεται επικοινωνία με τον διακομιστή του παιχνιδιού όταν γίνεται σχετικό αίτημα.

2.1.8 Τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος θα οδηγήσει στην ακύρωση όλων των πληρωμών ή παιχνιδιών.

2.2 Πληρωμές των πονταρισμάτων
Οι πληρωμές διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παρακάτω:
i. Ένα νικηφόρο ποντάρισμα στο «Χέρι του Παίκτη» θα θα πληρώνεται με απόδοση 1 προς 1.
ii. Ένα νικηφόρο ποντάρισμα στο «Χέρι του Τραπεζίτη» θα θα πληρώνεται με απόδοση 1 προς 1, λιγότερο από 5 % «Προμήθεια» στο ποσό που κερδίζεται.
Η προμήθεια εισπράττεται αυτόματα από το σύστημα από έναν παίκτη τη στιγμή που καταβάλλεται η πληρωμή για τη νίκη.
iii. Ένα νικηφόρο «Ποντάρισμα σε Ισοπαλία» θα πληρώνεται με απόδοση 8 προς 1. 3.

3. Χειρισμός φύλλων και νοθεία

3.1 Έλεγχος και παρουσίαση φύλλων

3.1.1 Μετά τη λήψη των φύλλων στο τραπέζι, ο κρουπιέρης πρέπει να ταξινομήσει και να ελέγξει τα φύλλα.
Ο κρουπιέρης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τράπουλες είναι πλήρεις, και ότι κανένα φύλλο δεν έχει κάποια ατέλεια, σχισμή ή σημάδι.

3.1.2 Ο κρουπιέρης και ο Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων θα απλώσουν τα φύλλα ανοιχτά για να επαληθεύσουν ότι δεν λείπει κανένα φύλλο. Θα ελεγχθεί το πίσω μέρος των φύλλων για να βεβαιωθούν ότι δεν διαθέτουν σημάδια,
που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της αξίας του φύλλου. Μπορεί να γίνει έλεγχος των φύλλων για οποιαδήποτε ζημιά. Το σύστημα παρακολούθησης του καζίνο θα βιντεοσκοπήσει αυτή τη διαδικασία.

3.1.3 Αν μετά τον έλεγχο των φύλλων, ο κρουπιέρης ή ο Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων διαπιστώσει ότι τα φύλλα είναι κατεστραμμένα ή ακατάλληλα, ο Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων θα τα αντικαταστήσει. Για τις ελαττωματικές παρτίδες θα σημειωθεί το ελάττωμα και θα επιστρέφονται στον χώρο αποθήκευσης Φύλλων.

3.1.4 Οποιαδήποτε στιγμή, όταν οι κάρτες αφαιρούνται από την επιφάνεια του παιχνιδιού ενός τραπεζιού Μπακαρά και επιστρέφονται έπειτα σε κάποιο τραπέζι για παιχνίδι, ο κρουπιέρης πρέπει να ελέγξει και πάλι και να παρουσιάσει τα φύλλα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

3.2 Το ανακάτεμα φύλλων και η επανάληψη του ανακατέματος των φύλλων

3.2.1 Αφού τα φύλλα ελεγχθούν οπτικά θα γυριστούν ανάποδα στο τραπέζι και θα μπουν σε στοίβα σχηματίζοντας δύο σωρούς ίδιου μεγέθους και θα ανακατευτούν διεξοδικά μέσω ανακατέματος (washing) ή μέσω ανακατέματος σε τυχαία σειρά (chemmy shuffle) και έπειτα θα ξαναμπούν σε στοίβα σχηματίζοντας δύο σωρούς ίδιους μεγέθους και θα ανακατευτούν μία φορά ανά τράπουλα με την τράπουλα κομμένη σε τμήματα (table riffle).

3.2.2 Αφού μοιραστεί κάθε στοίβα φύλλων, ο κρουπιέρης πρέπει να ανακατέψει και πάλι τα φύλλα έτσι ώστε να ανακατευτούν τυχαία. Πρέπει να γίνει επανάληψη του ανακατέματος των φύλλων κατά την ολοκλήρωση του χεριού κατά τη διάρκεια του οποίου φτάνετε στο φύλλο κοψίματος.

3.2.3 Αν το καζίνο το κρίνει απαραίτητο, ο κρουπιέρης μπορεί να ανακατέψει ξανά τα φύλλα μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε χεριού.

3.3 Κόψιμο

3.3.1 Μετά το ανακάτεμα των φύλλων, ο κρουπιέρης θα τοποθετήσει τα φύλλα σε στοίβες, με το πίσω μέρος τους βλέπει προς αυτόν/αυτήν και κόβει ο ίδιος τα φύλλα.

3.3.2 Ο κρουπιέρης πρέπει να κόψει τα φύλλα τοποθετώντας το φύλλο κοψίματος στη στοίβα.

3.3.3 Μετά την εισαγωγή του φύλλου κοψίματος, ο κρουπιέρης θα πάρει όλα τα φύλλα μπροστά από το φύλλο κοψίματος και θα τα τοποθετήσει στο πίσω μέρος της στοίβας, και έπειτα θα κόψει επτά φύλλα.

3.3.4 Το φύλλο κοψίματος θα τοποθετηθεί επτά φύλλα μακριά από το πίσω μέρος της στοίβας.

3.3.5 Έπειτα, η στοίβα των φύλλων θα εισαχθεί στον διανομέα φύλλων για το ξεκίνημα του παιχνιδιού.

3.4 Το μοίρασμα

3.4.1 Ο κρουπιέρης πρέπει να μοιράσει τα φύλλα στις κατάλληλες περιοχές της διάταξης που βρίσκονται μπροστά από τον κρουπιέρη.

3.4.2 Κατά τη λήξη του χρόνου για υποβολή πονταρισμάτων ο κρουπιέρης θα ανακοινώσει «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ» και ο χρονομετρητής θα γίνει κόκκινος.

3.4.3 Δύο χέρια μοιράζονται ανοιχτά. Το πρώτο και τρίτο φύλλο θα αντιπροσωπεύουν το χέρι του παίκτη. Το δεύτερο και τέταρτο φύλλο θα αντιπροσωπεύουν το χέρι του τραπεζίτη.

3.4.4 Αν το χέρι του παίκτη πρόκειται να λάβει τρίτο φύλλο σύμφωνα με τους κανόνες του Μπακαρά, ο κρουπιέρης τραβάει φύλλο για το χέρι του παίκτη και το τοποθετεί κάθετα στα προηγούμενα φύλλα του παίκτη.

3.4.5 Αν το χέρι του τραπεζίτη έχει δικαίωμα να λάβει τρίτο φύλλο σύμφωνα με τους κανόνες του Μπακαρά, ο κρουπιέρης τραβάει φύλλο για την τράπεζα και το τοποθετεί κάθετα στα προηγούμενα φύλλα του τραπεζίτη.

3.5 Το παιχνίδι

3.5.1 Αφού μοιραστούν τα πρώτα τέσσερα φύλλα:
i. Αν ο παίκτης ή ο τραπεζίτης διαθέτει ένα «φυσικό» 8 ή 9, τότε και οι δύο πάνε πάσο αυτόματα, χωρίς εξαιρέσεις.
ii. Αν το σύνολο του παίκτη είναι 6 ή 7, ο παίκτης πάει πάσο.
iii. Αν ο παίκτης πάει πάσο, ο τραπεζίτης τραβάει φύλλο αν έχει σύνολο 5 και κάτω.
iv. Αν το σύνολο του παίκτη είναι 5 και κάτω, ο παίκτης τραβάει αυτόματα φύλλο και ο κρουπιέρης δίνει στον παίκτη τρίτο φύλλο.
v. Αν ο παίκτης λάβει τρίτο φύλλο, ο τραπεζίτης τραβάει τρίτο φύλλο σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Το χέρι του Τραπεζίτη έχει σύνολο 0,1,2:
 • Ο Τραπεζίτης πάντα τραβάει τρίτο φύλλο.
 • Το σύνολο του χεριού του Τραπεζίτη είναι 3: Ο Τραπεζίτης τραβάει φύλλο αν το τρίτο φύλλο του Παίκτη είναι 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (όχι 8)
 • Ο Τραπεζίτης έχει σύνολο 4: Ο Τραπεζίτης τραβάει φύλλο αν το τρίτο φύλλο του Παίκτη είναι 2-3-4-5-6-7
 • Ο Τραπεζίτης 5: Ο Τραπεζίτης τραβάει φύλλο αν το τρίτο φύλλο του Παίκτη είναι 4-5-6-7
 • Ο Τραπεζίτης 6: Ο Τραπεζίτης τραβάει φύλλο αν το τρίτο φύλλο του Παίκτη είναι 6-7
 • Ο Τραπεζίτης 7: Ο Τραπεζίτης πάει πάσο

3.5.2 Η σειρά αξίας των χεριών είναι:
I. Άθροισμα πόντων εννέα
ii. Άθροισμα πόντων οκτώ
iii. Άθροισμα πόντων επτά· και
iv. Ούτω καθ’ εξής μέχρι το άθροισμα πόντων Μπακαρά

3.5.3 Ο Κρουπιέρης θα ανακοινώσει τον νικητή και τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν ταυτόχρονα στην πλευρά του παίκτη.
3.5.4 Όταν το φύλλο κοψίματος εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το φύλλο κοψίματος θα αφαιρεθεί και θα τοποθετηθεί στα δεξιά του κρουπιέρη δίπλα στη θήκη φύλλων και σε σημείο που μπορεί να το βλέπει καλά ο παίκτης. Ο Κρουπιέρης του παιχνιδιού θα ανακοινώσει «Τελευταίο Χέρι πριν το ανακάτεμα». Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω χεριού, δεν θα μοιραστούν άλλα φύλλα μέχρι να γίνει η επανάληψη του ανακατέματος.

3.6 Μάζεμα φύλλων

3.6.1 Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο κρουπιέρης αδειάζει τη διάταξη του παιχνιδιού μαζεύοντας τα φύλλα.
Αυτό γίνεται από δεξιά προς τα αριστερά, ένα-ένα, βάζοντάς το ένα πάνω από το άλλο προκειμένου να μπορεί να τα επανατοποθετήσει στο τραπέζι με τη σωστή σειρά σε περίπτωση ερώτησης ή διαφωνίας.

3.6.2 Κάθε κρουπιέρης πρέπει να μαζεύει συστηματικά τα φύλλα μόνο προς μία κατεύθυνση κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας.

3.6.3 Μετά τη συλλογή των φύλλων ο κρουπιέρης τα τοποθετεί στον χώρο απόρριψης φύλλων (discard rack).

4. Απαγορευμένες Ενέργειες

4.1 Κανένα καζίνο ή άλλο άτομο μπορεί να αφαιρέσει, να προσθέσει ή να αλλοιώσει φύλλα με εξαίρεση όσα ορίζει αυτός ο κανόνας, και κανένας κρουπιέρης ή άλλος εργαζόμενος του καζίνο δεν θα επιτρέψει σε κανένα άτομο να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

4.2 Ο κρουπιέρης δεν θα κοιτάξει, ούτε θα δείξει σε κανένα άτομο, την μπροστινή πλευρά μιας κάρτας πριν μοιραστεί.

4.3 Κανένας κρουπιέρης ή προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων δεν συμβουλεύει κανένα παίκτη για τη στρατηγική του παιχνιδιού ούτε συστήνει πώς θα παιχτεί σωστά ένα χέρι ενώ ο παίκτης διαθέτει κάποιο ποντάρισμα σε εκκρεμότητα βάσει του αποτελέσματος του χεριού.

3. Ορισμοί και Κανόνες του Blackjack

1. Ορισμοί και Προδιαγραφές

1.1 Ορισμοί

Blackjack
Ένας άσος και ένα ακόμα φύλλο με αξία πόντων δέκα, που μοιράζονται ως τα δύο αρχικά φύλλα σε έναν παίκτη ή τον κρουπιέρη.

Σκληρό άθροισμα ή σκληρό άθροισμα πόντων
Το άθροισμα πόντων ενός χεριού που δεν περιλαμβάνει άσους ή που περιλαμβάνει άσους που υπολογίζονται ως ένα σε αξία.

Κρυμμένο φύλλο
Ένα φύλλο που μοιράζεται κλειστό στον κρουπιέρη, που παραμένει κλειστό μέχρι όλοι οι παίκτες πέρα από τον κρουπιέρη να έχουν λάβει όλα τα φύλλα που έχουν ζητήσει.

Διάταξη ή διάταξη τραπεζιού
Η τσόχα, το ύφασμα, ή άλλο υλικό που καλύπτει την επιφάνεια του παιχνιδιού ενός τραπεζιού blackjack.

Μαλακό άθροισμα ή μαλακό άθροισμα πόντων
Το άθροισμα πόντων ενός χεριού που περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους άσους όταν ένας άσος υπολογίζεται ως έντεκα σε αξία.

1.2 Φυσικά χαρακτηριστικά του τραπεζιού/των τραπεζιών του Blackjack

1.2.1 Το blackjack παίζεται σε ένα τυπικό στρογγυλό τραπέζι 1450x800mm με θέσεις για έως και επτά παίκτες (και όχι περισσότερους) από τη μια πλευρά και μια θέση για τον κρουπιέρη από την άλλη.

1.2.2 Ένα τραπέζι blackjack πρέπει να έχει έναν χώρο απόρριψης φύλλων (discard rack). Τα τραπέζια δεν είναι εξοπλισμένα με συσκευή αναγνώρισης φύλλων. Σαρωτές φύλλων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική επιλογή έναντι των συσκευών αναγνώρισης φύλλων.
Αν στο παιχνίδι συμμετέχει πάνω από ένα τραπέζι blackjack, τα τραπέζια πρέπει να διαθέτουν αριθμό ταυτοποίησης, όνομα ή κωδικό, που καθορίζεται από το καζίνο, στην επιφάνεια του τραπεζιού ή εντός του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του παιχνιδιού.

1.2.3 Οι παρακάτω ειδοποιήσεις θα εμφανιστούν είτε στη διάταξη του τραπεζιού είτε σε σήμανση του τραπεζιού σε σημείο που είναι ορατό σε κάθε παίκτη του τραπεζιού:
i. Μία από αυτές τις δηλώσεις, ουσιαστικά σε αυτή τη μορφή: «ο κρουπιέρης πρέπει να πάρει φύλλο στο 16 και να σταματήσει στο 17»
ii. «Το blackjack πληρώνει 3 προς 2» (με την επιφύλαξη μεγαλύτερων αποδόσεων σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα)· και η «Ασφάλιση πληρώνει 2 προς 1,» (με την επιφύλαξη μεγαλύτερων αποδόσεων και περιορισμών ασφάλισης σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα).

1.3 Οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να ορίζουν:
i.Τα ελάχιστα και μέγιστα όρια πονταρίσματος του τραπεζιού, και εφόσον υπάρχουν, τα ελάχιστα και μέγιστα όρια πονταρίσματος του τραπεζιού για ειδικές περιπτώσεις.
ii. Τυχόν περιορισμούς όσον αφορά τον διπλασιασμό, αν υπάρχουν.
iii. Τυχόν περιορισμοί όσον αφορά τη διαίρεση άσων ή τον αριθμό των φύλλων που μπορούν να τραβηχτούν για διαίρεση άσων, αν υπάρχουν.
iv. Τυχόν ειδικό πρόγραμμα πληρωμών ή αποδόσεων, αν υπάρχουν

1.4 Διανομείς φύλλων
Ένας διανομέας φύλλων πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται για τη διατήρηση της ακεραιότητας του παιχνιδιού. Οι διανομείς φύλλων και οι χώροι απόρριψης φύλλων πρέπει να ελέγχονται κάθε ημέρα παιχνιδιού πριν να τοποθετηθούν σε αυτούς φύλλα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο διανομέας ή άλλου είδους συσκευή δεν είναι κατεστραμμένη, λειτουργεί σωστά, και δεν έχει τροποποιηθεί με κανένα τρόπο που μπορεί να επηρεάζει την ακεραιότητα του παιχνιδιού.

1.5 Φύλλα
Οι αξίες των φύλλων που περιλαμβάνονται σε μια τράπουλα θα είναι οι εξής:
i. Κάθε φύλλο από το 2 έως το 10 θα έχει την ονομαστική αξία του·
ii. Ένας, βαλές, ντάμα ή ρήγας έχει αξία 10· και
iii. Ένας άσος μπορεί να έχει αξία είτε 1 είτε 11 εκτός αν η αξία 11 θα έδινε στον παίκτη ή στον κρουπιέρη σκορ που υπερβαίνει το 21, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα έχει αξία ένα.
iv. Μια τυπική τράπουλα blackjack θα περιλαμβάνει 52 φύλλα τεσσάρων φυλών (κούπες, καρό, σπαθιά και μπαστούνια) με κάθε φυλή να περιλαμβάνει αριθμητικά φύλλα από το 2 μέχρι το 10, καθώς και έναν βαλές, μια ντάμα, έναν ρήγα και έναν άσο.

2. Πονταρίσματα

2.1 Γενικοί Κανόνες

2.1.1 Πριν να μοιραστεί το πρώτο φύλλο για έναν γύρο παιχνιδιού, ένας παίκτης πρέπει να υποβάλλει ποντάρισμα.
Τα πονταρίσματα πρέπει να πληρώνονται σα νικηφόρα πονταρίσματα, αν υπάρχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
i. Το άθροισμα των αξιών των φύλλων του παίκτη είναι 21 και κάτω και το άθροισμα των αξιών των φύλλων του κρουπιέρη είναι πάνω από 21·
ii. Το άθροισμα των αξιών των φύλλων του παίκτη υπερβαίνει το άθροισμα των αξιών των φύλλων του κρουπιέρη, και το άθροισμα των αξιών είτε των φύλλων του παίκτη είτε των φύλλων του κρουπιέρη υπερβαίνει το 21· ή
iii. Ο παίκτης κάνει blackjack και ο κρουπιέρης όχι.
iv. Τα πονταρίσματα θα χάνονται όποτε ο παίκτης δεν έχει νικηφόρο χέρι, εκτός αν η αξία του χεριού του παίκτη ισούται με την αξία του χεριού του κρουπιέρη. Ο κρουπιέρης θα εισπράξει όλα τα χαμένα πονταρίσματα, εκτός αν προκύψουν προβλήματα.

2.1.2 Με εξαίρεση την περίπτωση διαίρεσης ζεύγους φύλλων, διπλασιασμού ή πονταρίσματος ασφάλισης, κανένα ποντάρισμα δεν μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται ή να αποσύρεται αφού μοιραστεί το πρώτο φύλλο ενός γύρου. Όλα τα πονταρίσματα στο blackjack πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το λογισμικό παιχνιδιού από το διαθέσιμο υπόλοιπο του παίκτη.

2.1.3 Δεν θα γίνεται δεκτό από το σύστημα κανένα ποντάρισμα, που αυξάνεται ή ακυρώνεται μετά τη λήξη του χρονομετρητή που υποδεικνύει ότι έληξε ο χρόνος για την υποβολή πονταρισμάτων. Σε αυτό το στάδιο, ο κρουπιέρης του παιχνιδιού θα ανακοινώσει «Όχι Άλλα Πονταρίσματα». Η φράση «Όχι Άλλα Πονταρίσματα» θα ανακοινώνεται πριν να τραβηχτεί το πρώτο φύλλο από τον διανομέα φύλλων.

2.1.4 Μετά τη σάρωση του τελευταίου φύλλου και αφού ο Κρουπιέρης ανακοινώσει το αποτέλεσμα του γύρου, το σύστημα αυτόματα θα επεξεργαστεί τα πονταρίσματα στο τραπέζι, το σύστημα θα εισπράξει όλα τα χαμένα πονταρίσματα και θα καταβάλλει όλα τα νικηφόρα πονταρίσματα.
i.Τυχόν ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο ποντάρισμα απεικονίζεται στην οθόνη του παιχνιδιού.
ii. Οι παίκτες είναι υπεύθυνοι για τη σωστή υποβολή του πονταρίσματος ή των πονταρισμάτων τους.
iii. Ένα ποντάρισμα μπορεί να απορριφθεί από το σύστημα πριν το μοίρασμα των φύλλων ή όταν τα φύλλα δεν τοποθετούνται έγκαιρα, ή όταν δεν τηρούνται οι ελάχιστες/μέγιστες απαιτήσεις πονταρίσματος ή όταν δεν γίνεται επικοινωνία με τον διακομιστή του παιχνιδιού όταν γίνεται σχετικό αίτημα.

2.1.5 Τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος θα οδηγήσει στην ακύρωση όλων των πληρωμών ή παιχνιδιών.

2.2 Ισοπαλία και εξαιρέσεις
Ένα ποντάρισμα ακυρώνεται και επιστρέφεται στον παίκτη όταν το άθροισμα της αξίας των φύλλων του παίκτη ισούται με το άθροισμα της αξίας των φύλλων του κρουπιέρη ή όταν τόσο ο κρουπιέρης όσο και ο παίκτης κάνουν blackjack. Ένα ποντάρισμα παίκτη είναι χαμένο αν ο κρουπιέρης κάνει blackjack και το άθροισμα της αξίας των φύλλων του παίκτη είναι 21 αλλά
δεν κάνει blackjack. Ένα ποντάρισμα παίκτη είναι χαμένο όταν οι αξίες τόσο των φύλλων του παίκτη όσο και των φύλλων του κρουπιέρη υπερβαίνουν το 21.

2.3 Απόδοση πονταρισμάτων
I. Τα νικηφόρα πονταρίσματα θα πληρώνονται με απόδοση τουλάχιστον ένα προς ένα με εξαίρεση το blackjack, που θα πληρώνεται με απόδοση τουλάχιστον τρία προς δύο.
ii. Όταν το σύνολο του χεριού τόσο του κρουπιέρη όσο και του παίκτη είναι ίσα, είναι ισοπαλία (push)· κανείς δεν κερδίζει ούτε χάνει.
iii. Αν το σύνολο του χεριού του παίκτη υπερβαίνει το 21, αυτός ή αυτή «καίγεται» και χάνει το ποντάρισμά του ή της.

2.4 Επεξεργασία πονταρισμάτων
Αφού επιβεβαιωθεί από το λογισμικό ένα ποντάρισμα στη γραμμή ασφάλισης, ένα ποντάρισμα για διπλασιασμό, ή ένα ποντάρισμα για διαίρεση ζεύγους φύλλων, κανένας παίκτης δεν θα επιτρέπεται να επεξεργαστεί, να αφαιρεί ή να τροποποιεί τα πονταρίσματα μέχρι να παγιωθεί το χέρι του παίκτη.

2.5 Ασφάλιση πονταρισμάτων

2.5.1 Αν το πρώτο φύλλο που μοιράζεται στον κρουπιέρη είναι άσος, ο παίκτης μπορεί να κάνει ποντάρισμα ασφάλισης που κερδίζει αν το κρυμμένο φύλλο του κρουπιέρη είναι Ρήγας, Ντάμα, Βαλές ή δέκα και χάνει αν το κρυμμένο φύλλο του κρουπιέρη είναι άσος, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ ή εννιά. Ένα ποντάρισμα ασφάλισης γίνεται υποβάλλοντας ένα ποντάρισμα που έχει το ήμισυ του ποσού του αρχικού πονταρίσματος του παίκτη. Ο Παίκτης μπορεί να απορρίψει ή να αποδεχτεί την ασφάλιση κάνοντας κλικ
στο αντίστοιχο κουμπί.

2.5.2 Τα πονταρίσματα ασφάλισης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά το μοίρασμα του δεύτερου φύλλου σε κάθε παίκτη, αφού αποκαλυφθεί το φύλλο του κρουπιέρη και πριν άλλα φύλλα, πέρα από το δεύτερο φύλλο, μοιραστούν στον κρουπιέρη.

2.5.3 Όλα τα νικηφόρα πονταρίσματα ασφάλισης πρέπει να πληρώνονται με απόδοση δύο προς ένα. Όλα τα χαμένα πονταρίσματα ασφάλισης εισπράττονται από το λογισμικό αμέσως μετά τον έλεγχο του κρυμμένου φύλλου για blackjack από τον κρουπιέρη.

2.6 Διπλασιασμός
Ένα καζίνο μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον παίκτη να διπλασιάσει το χέρι του παίκτη, δηλαδή να υποβάλλει επιπλέον ποντάρισμα, που δεν υπερβαίνει το αρχικό ποντάρισμα του παίκτη, στα πρώτα δύο φύλλα που μοιράζονται στον παίκτη. Μόνο ένα επιπλέον φύλλο πρέπει να μοιραστεί στο χέρι στο οποίο ο παίκτης έχει αποφασίσει να διπλασιάσει.

2.7 Διαίρεση ζεύγους φύλλων (Σπλιτ)
Αν τα πρώτα δύο φύλλα που μοιράζονται σε έναν παίκτη έχουν ίδια αξία, ο παίκτης μπορεί να διαιρέσει το χέρι σε δύο ξεχωριστά χέρια, υποβάλλοντας ποντάρισμα στο δεύτερο χέρι που να ισούται με το αρχικό ποντάρισμα του παίκτη. Αν ένας παίκτης διαιρέσει ζεύγη φύλλων, ο κρουπιέρης πρέπει να μοιράσει και τα δεύτερα φύλλα σε κάθε χέρι. Αφού μοιραστεί ένα επιπλέον φύλλο σε ένα διαιρεμένο ζεύγος, ο παίκτης πρέπει να πάει πάσο ή να τραβήξει φύλλο. Ένας παίκτης δεν μπορεί να διαιρέσει ζεύγη φύλλων, συμπεριλαμβανομένων ζευγών άσων πάνω από μία φορά. Αν το καζίνο το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να μοιράζεται στον παίκτη που διαιρεί άσους μόνο ένα φύλλο σε κάθε άσο. Σε περίπτωση διαίρεσης άσων όπου ο παίκτης λαμβάνει ένα δεύτερο φύλλο με αξία 10, θα μετράει σαν 21 και όχι σαν Βlackjack.

3. Χειρισμός φύλλων και νοθεία

3.1 Έλεγχος και παρουσίαση φύλλων

3.1.1 Μετά τη λήψη των φύλλων στο τραπέζι, ο κρουπιέρης πρέπει να ταξινομήσει και να ελέγξει τα φύλλα. Ακόμα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τράπουλες είναι πλήρεις, και ότι κανένα φύλλο δεν έχει κάποια ατέλεια, σχισμή ή σημάδι.

3.1.2 Ο Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων πρέπει να απλώσει τα φύλλα, ανοιχτά στο τραπέζι, ανά τράπουλα, σύμφωνα με τη φυλή, και σε αλληλουχία, έτσι ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε φύλλο. Το σύστημα παρακολούθησης του καζίνο θα βιντεοσκοπήσει αυτή τη διαδικασία.

3.1.3 Ο κρουπιέρης πρέπει να ελέγχει, να παρουσιάζει, να ανακατεύει και να τοποθετεί τα φύλλα σε έναν διανομέα φύλλων στο τραπέζι blackjack όπου μοιράζονται τα φύλλα.

3.1.4 Οποιαδήποτε στιγμή, όταν οι κάρτες αφαιρούνται από την επιφάνεια του παιχνιδιού ενός τραπεζιού μπλακτζακ και επιστρέφονται έπειτα σε κάποιο τραπέζι για παιχνίδι, ο κρουπιέρης πρέπει να ελέγξει και πάλι και να παρουσιάσει τα φύλλα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

3.2 Το ανακάτεμα φύλλων και η επανάληψη του ανακατέματος των φύλλων

3.2.1 Μετά την παρουσίαση και τον έλεγχο των φύλλων, ο κρουπιέρης πρέπει να γυρίσει ανάποδα τα φύλλα στο τραπέζι, να τα ανακατέψει διεξοδικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανακατέματος «wash» ή κάποια παρόμοια μέθοδο, να τα ανακατέψει και να τα τοποθετήσει σε στοίβες.

3.2.2 Αφού μοιραστεί κάθε στοίβα φύλλων, ο κρουπιέρης πρέπει να ανακατέψει και πάλι τα φύλλα έτσι ώστε να ανακατευτούν τυχαία. Πρέπει να γίνει επανάληψη του ανακατέματος των φύλλων κατά την ολοκλήρωση του χεριού κατά τη διάρκεια του οποίου φτάνετε στο φύλλο κοψίματος.

3.2.3 Αν το καζίνο το κρίνει απαραίτητο, ο κρουπιέρης μπορεί να ανακατέψει ξανά τα φύλλα μετά την ολοκλήρωση οποιουδήποτε χεριού.

3.3 Κόψιμο
Μετά το ανακάτεμα των φύλλων, ο κρουπιέρης πρέπει να κόψει ο ίδιος τα φύλλα.
i. Το φύλλο κοψίματος θα τοποθετηθεί 4 τράπουλες από το πίσω μέρος του διανομέα φύλλων.
ii. Μετά την εισαγωγή του φύλλου κοψίματος, ο κρουπιέρης πρέπει να πάρει όλα τα φύλλα μπροστά από το φύλλο κοψίματος και να τα τοποθετήσει στο πίσω μέρος της στοίβας.

3.4 Διαδικασία μοιράσματος φύλλων
Τα φύλλα μπορεί να μοιράζονται από έναν διανομέα φύλλων που είναι ειδικά σχεδιασμένος για αυτόν τον σκοπό και βρίσκεται στο τραπέζι στα αριστερά του κρουπιέρη. Ένας κρουπιέρης πρέπει να αφαιρεί φύλλα από τον διανομέα ή την τράπουλα και να τα τοποθετεί στο κατάλληλο μέρος της διάταξης. Στο ξεκίνημα του γύρου του παιχνιδιού, ο κρουπιέρης πρέπει, ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη στα αριστερά του κρουπιέρη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα γύρω από το τραπέζι, να μοιράζει τα φύλλα με την ακόλουθη σειρά:
I. Ένα ανοιχτό φύλλο σε κάθε παίκτη που έχει υποβάλλει ποντάρισμα·
ii. Ένα ανοιχτό φύλλο στον κρουπιέρη·
iii. Ένα δεύτερο φύλλο, ανοιχτό σε κάθε παίκτη που έχει υποβάλλει ποντάρισμα· και
iv. Ένα δεύτερο φύλλο κλειστό στον κρουπιέρη.

3.5 Το παιχνίδι
i. Αφού μοιραστούν τα δύο φύλλα σε κάθε παίκτη και στον κρουπιέρη, θα γίνει ερώτημα σε κάθε παίκτη αν θέλει να διπλασιάσει, να διαιρέσει ζεύγη φύλλων, να πάει πάσο, να τραβήξει φύλλο, ή να κάνει ποντάρισμα ασφάλισης.
ii. Οι παίκτες πρέπει να εκφράζουν την πρόθεσή τους επιλέγοντας την κατάλληλη ενέργεια μέσω των στοιχείων ελέγχου του λογισμικού στο περιβάλλον εργασίας του υπολογιστή του παίκτη με το παιχνίδι εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου.
iii. Ο κρουπιέρης πρέπει να περιμένει για την ένδειξη του λογισμικού όσον αφορά την πρόθεση του παίκτη πριν το μοίρασμα άλλων φύλλων στον παίκτη ή πριν να προχωρήσει στον επόμενο παίκτη, εκτός αν το άθροισμα των φύλλων του παίκτη είναι ακριβώς είκοσι ένα
ή υπερβαίνει το είκοσι ένα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση το λογισμικό θα ειδοποιήσει τον κρουπιέρη να προχωρήσει στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν υπάρχει απόκριση από την πλευρά του παίκτη και ο χρόνος που έχει δοθεί στον παίκτη από το καζίνο έχει λήξει, ο κρουπιέρης θα ειδοποιηθεί από το λογισμικό να προχωρήσει στον επόμενο παίκτη χωρίς ενέργεια στο προηγούμενο χέρι του παίκτη.

3.6 Το μάζεμα
Κατά την ολοκλήρωση ενός γύρου παιχνιδιού, όλα τα φύλλα στη διάταξη πρέπει να μαζευτούν από τον κρουπιέρη από τα δεξιά προς τα αριστερά τοποθετώντας το ένα πάνω στο άλλο έτσι ώστε να απλώνονται εύκολα για να υποδείξουν το χέρι κάθε παίκτη σε περίπτωση ερώτησης ή διαφωνίας. Κάθε κρουπιέρης πρέπει να μαζεύει συστηματικά τα φύλλα μόνο προς μία κατεύθυνση κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας. Ο κρουπιέρης πρέπει να μαζέψει πρώτα τα φύλλα του και να τα χρησιμοποιήσει για να μαζέψει τα φύλλα των παικτών προσθέτοντάς τα στη στοίβα στο χέρι του με αντίθετη σειρά από την αρχική κατεύθυνση του μοιράσματος από δεξιά προς τα αριστερά έτσι ώστε τα φύλλα του κρουπιέρη να βρίσκονται στο κάτω μέρος του χώρου απόρριψης φύλλων όταν τοποθετούνται στον χώρο απόρριψης φύλλων. Μετά το μάζεμα, όλα τα φύλλα των παικτών και τα φύλλα του κρουπιέρη πρέπει να τοποθετηθούν στον χώρο απόρριψης φύλλων.

3.7 Το κλειστό φύλλο του κρουπιέρη
Ο κρουπιέρης δεν έχει δικαίωμα να κοιτάξει, δείξει ή να επιτρέψει την προβολή της μπροστινής πλευράς του κρυμμένου φύλλου του κρουπιέρη παρά μόνο αφού έχουν μοιραστεί όλα τα φύλλα που ζητούνται από τους παίκτες εκτός αν το ανοιχτό φύλλο του κρουπιέρη είναι άσος. Αν το ανοιχτό φύλλο του κρουπιέρη είναι άσος, το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους παίκτες να αγοράσουν ασφάλιση, αφού λήξει το επιλεγμένο χρονικό όριο για την ενέργεια, ο κρουπιέρης θα ειδοποιηθεί από το λογισμικό να ελέγξει αν το κρυμμένο φύλλο κάνει Μπλακτζακ.

4. Απαγορευμένες Ενέργειες

4.1 Κανένα καζίνο ή άλλο άτομο μπορεί να αφαιρέσει, να προσθέσει ή να αλλοιώσει φύλλα με εξαίρεση όσα ορίζουν οι εν λόγω κανόνες, και κανένας κρουπιέρης ή άλλος εργαζόμενος του καζίνο δεν θα επιτρέψει σε κανένα άτομο να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

4.2 Ο κρουπιέρης δεν θα κοιτάξει, ούτε θα δείξει σε κανένα άτομο, την μπροστινή πλευρά μιας κάρτας πριν μοιραστεί.

4.3 Κανένας κρουπιέρης ή προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων δεν μπορεί να συμβουλεύσει κανένα παίκτη για τη στρατηγική του παιχνιδιού ούτε συστήνει πώς θα παιχτεί σωστά ένα χέρι ενώ ο παίκτης διαθέτει κάποιο ποντάρισμα σε εκκρεμότητα βάσει του αποτελέσματος του χεριού.

4.4 Τράβηγμα επιπλέον φύλλων από παίκτες και κρουπιέρηδες
i. Ο κρουπιέρης μπορεί να επιλέξει να τραβήξει επιπλέον φύλλα αν το σκληρό συνολικό άθροισμα πόντων του παίκτη είναι κάτω από 21. Μπορεί να μην γίνει προσφορά άλλων φύλλων από το λογισμικό σε παίκτη με μπλακτζακ ή με σκληρό ή μαλακό συνολικό άθροισμα πόντων 21.
ii. Ο κρουπιέρης πρέπει να τραβήξει επιπλέον φύλλα για το χέρι του κρουπιέρη όπως υποδεικνύεται από το λογισμικό μέχρι ο κρουπιέρης να έχει σκληρό ή μαλακό σύνολο 17, 18, 19, 20, ή 21.
iii. Ο κρουπιέρης μπορεί να μην τραβήξει επιπλέον φύλλα για το χέρι του κρουπιέρη, ανεξάρτητα από το άθροισμα πόντων, αν έχουν ληφθεί αποφάσεις σε όλα τα χέρια των παικτών και το άθροισμα πόντων του χεριού του κρουπιέρη δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο το αποτέλεσμα.

4. Ορισμοί και Κανόνες της Ρουλέτας

1. Ορισμοί και Προδιαγραφές

1.1 Ορισμοί

Ποντάρισμα στο μαύρο
Ένα ποντάρισμα στους αριθμούς που είναι μαύροι. Column Bet Ένα ποντάρισμα σε δώδεκα (12) αριθμούς σε μία (1) στήλη.

Corner Bet
Ένα ποντάρισμα σε τέσσερις (4) αριθμούς, που σχηματίζουν μια γωνία.
Ή στους παρακάτω τέσσερις αριθμούς:

 • Μηδέν (0)
 • Ένα (1)
 • Δύο (2)
 • Τρία (3)
Ποντάρισμα σε δωδεκάδες (Dozen Bet)
Ένα ποντάρισμα σε κάποιο από τα παρακάτω:
 • Στους αριθμούς από το ένα (1) μέχρι το δώδεκα (12)
 • Στους αριθμούς δεκατρία (13) μέχρι είκοσι τέσσερα (24)
 • Στους αριθμούς είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36)
 • Ποντάρισμα δεκαοχτώ αριθμών

Ένα ποντάρισμα που υποβάλλεται σε ένα (1) από τα παρακάτω:
 • Στους αριθμούς ένα (1) μέχρι δεκαοχτώ (18)
 • Στους αριθμούς δεκαεννέα (19) μέχρι τριάντα έξι (36)
Ποντάρισμα στα ζυγά
Ένα ποντάρισμα στους ζυγούς αριθμούς του τροχού της ρουλέτας

Εσωτερικό ποντάρισμα
Ένα ποντάρισμα εντός του εύρους τριάντα επτά (37) αριθμών που αντιστοιχούν στους αριθμούς στον τροχό της ρουλέτας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Ποντάρισμα σε τέσσερις αριθμούς (Corner ή square bet)
 • Ποντάρισμα σε πέντε αριθμούς
 • Ποντάρισμα σε γραμμή
 • Ποντάρισμα σε σειρά
 • Ποντάρισμα σε δύο αριθμούς (Split bet)
 • Ποντάρισμα σε έναν μόνο αριθμό (Straight up bet)
 • Ποντάρισμα σε μια σειρά τριών αριθμών (Street Bet)
 • Ποντάρισμα σε έξι γραμμές
Ποντάρισμα σε γραμμή
Ένα ποντάρισμα σε μια σειρά έξι (6) αριθμών που περιλαμβάνονται σε δύο (2) σειρές.

Ποντάρισμα στα μονά
Ένα ποντάρισμα στους μονούς αριθμούς του τροχού της ρουλέτας.

Εξωτερικό ποντάρισμα
Ένα ποντάρισμα που υποβάλλεται εκτός του εύρους τριάντα επτά (37) αριθμών, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Ποντάρισμα στο μαύρο
 • Ποντάρισμα σε στήλες
 • Ποντάρισμα σε δωδεκάδες
 • Ποντάρισμα σε δεκαοχτώ αριθμούς
 • Ποντάρισμα στα ζυγά
 • Ποντάρισμα στα μονά
 • Ποντάρισμα στο κόκκινο
 • Χαμηλό/Υψηλό ποντάρισμα
Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων
Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

Ποντάρισμα στο κόκκινο
Ένα ποντάρισμα στους αριθμούς που είναι κόκκινοι

Row ή Street Bet
Ένα ποντάρισμα σε μια σειρά (3) αριθμών

Split Bet
Ένα ποντάρισμα σε δύο (2) αριθμούς

Straight Up Bet
Ένα ποντάρισμα στα ακόλουθα:
 • Σε έναν αριθμό από το ένα (1) μέχρι το τριάντα έξι (36)
 • Στο μηδέν (0)
Street Bet
Ένα ποντάρισμα σε μια σειρά (3) αριθμών

1.2 Φυσικά χαρακτηριστικά του τραπεζιού της ρουλέτας:

1.2.1 Η ρουλέτα παίζεται σε ένα μη τυπικό 2000x950mm σταθερό ξύλινο τραπέζι με μια τυπική διάταξη ευρωπαϊκής ρουλέτας με ένα μόνο μηδέν.

1.2.2 Αν στο παιχνίδι συμμετέχει πάνω από ένα τραπέζι, τα τραπέζια για ρουλέτα πρέπει να διαθέτουν αριθμό ταυτοποίησης, κωδικό ή όνομα, που καθορίζεται από το καζίνο, στην επιφάνεια του τραπεζιού ή στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του παιχνιδιού.

2. Πονταρίσματα

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

2.1.1 Όλα τα πονταρίσματα για τη Ρουλέτα πρέπει να υποβάλλονται τοποθετώντας μάρκες παιχνιδιού στις κατάλληλες περιοχές της διάταξης της ρουλέτας. Οι παίκτες μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν πονταρίσματα μέχρι ο κρουπιέρης να ανακοινώσει «ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ» ή ο χρονομετρητής θα γίνει κόκκινος.

2.1.2 Κάθε παίκτης είναι υπεύθυνος για τη σωστή υποβολή του/των πονταρίσματος/ πονταρισμάτων του ή της στη διάταξη της Ρουλέτας.

2.1.3 Κάθε ποντάρισμα θα τυγχάνει επεξεργασίας αυστηρά σύμφωνα με τη θέση του στη διάταξη όταν η μπίλια ακινητοποιείται σε κάποια υποδοχή του τροχού.

2.1.4 Τυχόν ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο ποντάρισμα απεικονίζεται στην οθόνη του παιχνιδιού.

2.1.5 Ένα ποντάρισμα μπορεί να απορριφθεί από το σύστημα πριν την περιστροφή της μπίλιας γιατί δεν υποβλήθηκε έγκαιρα, όταν δεν τηρούνται οι ελάχιστες ή μέγιστες απαιτήσεις πονταρίσματος ή όταν δεν γίνεται επικοινωνία με τον διακομιστή του παιχνιδιού.

2.1.6 Τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος θα οδηγήσει στην ακύρωση όλων των πληρωμών ή παιχνιδιών.

2.2 Απόδοση
Τα νικηφόρα πονταρίσματα πληρώνονται από το σύστημα τις παρακάτω αποδόσεις:

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΩΝ
 • Straight 35 προς 1
 • Split 17 προς 1
 • Street 11 προς 1
 • Σε 4 αριθμούς 8 προς 1
 • Σε 6 αριθμούς 5 προς 1
 • Σε στήλη 2 προς 1
 • Σε δωδεκάδα 2 προς 1
 • Σε κόκκινο 1 προς 1
 • Σε μαύρο 1 προς 1
 • Στα μονά 1 προς 1
 • Στα ζυγά 1 προς 1
 • Χαμηλό 1 προς 1
 • Υψηλό 1 προς 1
3. Χειρισμός τροχού και νοθεία

3.1 Περιστροφή του τροχού και της μπίλιας

3.1.1 Η μπίλια της Ρουλέτας θα περιστρέφεται από τον κρουπιέρη στην αντίθετη κατεύθυνση από την περιστροφή του τροχού και θα ολοκληρώνει τουλάχιστον τρεις περιστροφές γύρω από την επιφάνεια του τροχού για να θεωρείται η περιστροφή έγκυρη.

3.1.2 Όταν η μπίλια ακινητοποιηθεί σε μια υποδοχή γύρω από τον τροχό, ο κρουπιέρης θα ανακοινώσει τον αριθμό της εν λόγω υποδοχής.

3.1.3 Αφού ο κρουπιέρης ανακοινώσει το αποτέλεσμα του γύρου, το σύστημα αυτόματα θα επεξεργαστεί τα πονταρίσματα στο τραπέζι, εισπράττοντας όλα τα χαμένα πονταρίσματα και καταβάλλοντας όλα τα νικηφόρα πονταρίσματα.

3.2 Έλεγχος του τροχού και της μπίλιας της ρουλέτας

3.2.1 Πριν το άνοιγμα του τροχού της Ρουλέτας, ο Προϊστάμενος του τμήματος επιτραπέζιων παιγνίων θα επιθεωρήσει τον τροχό για τυχόν νοθείες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία του τροχού.

3.2.2 Θα ελεγχθεί το επίπεδο του τροχού πριν το άνοιγμα του τροχού για παιχνίδι.

3.2.3 Ο τροχός θα περιστραφεί για να ελεγχθεί και να διαπιστωθεί ότι όλα τα κινούμενα μέρη περιστρέφονται ελεύθερα και ομοιόμορφα, και ότι όλα τα μέρα είναι ασφαλισμένα και σε καλή λειτουργική κατάσταση.

3.2.4 Ο έλεγχος με το χέρι θα ολοκληρωθεί για να εξεταστεί η λείανση και η στρογγυλότητα της μπίλιας.

3.3 Το παιχνίδι

3.3.1 Η ρουλέτα παίζεται σε ένα τραπέζι που αποτελείται από δύο μέρη· έναν τροχό και μια διάταξη (το τραπέζι).

3.3.2 Ο τροχός χωρίζεται γύρω από την περίμετρό του σε 37 τυχαία αριθμημένες υποδοχές· 1 μέχρι 36 και «0». Δεκαοκτώ αριθμοί είναι κόκκινοι και 18 είναι μαύροι ενώ το «0» είναι πράσινο.

3.3.3 Οι ίδιοι αριθμοί εμφανίζονται σε ακολουθία στη διάταξη, που έχει οριστεί για την υποβολή πονταρισμάτων. Επιπλέον, στη διάταξη περιλαμβάνονται χώροι για ποντάρισμα σε κόκκινο και μαύρο, μονά και ζυγά και διάφοροι άλλοι αριθμητικοί συνδυασμοί.

3.3.4 Οι παίκτες υποβάλουν πονταρίσματα σε έναν ή περισσότερους αριθμούς ή/και συνδυασμούς. Έπειτα, ο κρουπιέρης περιστρέφει τον τροχό προς μία κατεύθυνση. Καθώς η μπίλια επιβραδύνει, εισέρχεται σε μία από τις αριθμημένες υποδοχές, υποδεικνύοντας έτσι τον νικηφόρο αριθμό. Έπειτα, η κάμερα κάνει ζουμ στον νικηφόρο αριθμό στον τροχό.

3.3.5 Οι αποδόσεις των πονταρισμάτων εξαρτώνται από το πόσες πιθανότητες καλύπτουν. Όσο λιγότερες οι πιθανότητες, τόσο μεγαλύτερη η απόδοση. Αφού ληφθούν ή πληρωθούν όλα τα πονταρίσματα, υποβάλλονται νέα πονταρίσματα και η μπίλια περιστρέφεται ξανά.

5. Περιορισμοί πονταρισμάτων

Οι περιορισμοί πονταρισμάτων ισχύουν για:

 • Όλες τις Live Roulette εκδόσεις - δεν επιτρέπονται όλα τα πονταρίσματα που υπερβαίνουν το 92% όλων των επιλογών πονταρίσματος.
 • Όλες τις Live Baccarat εκδόσεις – δεν επιτρέπονται όλες οι ταυτόχρονες τοποθετήσεις πονταρισμάτων τόσο στον Παίκτη όσο και στον Τραπεζίτη.
 • Όλες τις Live Sic Bo εκδόσεις - δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πονταρισμάτων τόσο σε Big όσο και σε Small ή Odd και ακόμη και ταυτόχρονα.
 • Όλη την έκδοση του Live Dragon Tiger - δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη τοποθέτηση πονταρισμάτων τόσο στο Dragon όσο και στο Tiger.
 • Το Football Studio - δεν επιτρέπονται στοιχήματα τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.
5.1 Δεν μπορείτε να ποντάρετε το μπόνους στα παρακάτω παιχνίδια:

Fan Tan.