Παίζετε τη δοκιμαστική έκδοση.
Φόρτωση Παιχνιδιού
Queen of Wands: Το παιχνίδι διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών του Alderney (AGCC)